Intervjuer

För att få svar på det du behöver finns det vissa grundläggande frågor som behöver ställas. Men även hur frågor ställs påverkar svaret, och i förlängningen även resultatet.
 
Här kan du få hjälp med intervjuer för att få fram den kärninformationen du behöver till ett särskilt ändamål.
 
Jag är utbildad journalist och använder mig av intervjuteknik.