Månadsbrev till kunder

Månadsbrev eller kundbrev som det också kan heta är ett digitalt brev till de kunder eller intressenter som uppgett att de vill få ett sådant när företag erbjuder detta.
Skickas endast om kunden själv uppgett att hen vill ha det.